Następny utwór:
Oliver - Good Morning Starshine
(1969)