Następny utwór:
Maloy & Shaun Baker - V.i.p
(2007)