Następny utwór:
Cher - Bang Bang (my Baby Shot Me Down)
(1966)