Następny utwór:
Glenn Medeiros - Nothing's Gonna Change My Love For You
(1987)